1.ВЪВЕДЕНИЕ

1.1. Този уебсайт се притежава и контролира от Турбос Хют - България ООД (наричано по-долу „ние”). Можете да се свържете с нас чрез формуляра за връзка на нашия уебсайт или по имейл на адрес: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите..

1.2. Ангажираме се да защитаваме личните данни на посетителите на нашия уебсайт. В настоящатаполитика за защита на личните данни и за ползване на бисквитки („Политика”) обясняваме как ще обработвамеВашата лична информация.

1.3. С използването на нашия уебсайт напълно приемате настоящата политика. По-конкретно,давате съгласието си да използваме бисквитки в съответствие с условията на настоящата политика.

1.4. Може периодично да променяме или актуализираме настоящата политика. Изменената политика се прилага от момента на публикуването ѝ на уебсайта.

2. СЪБИРАНЕ НА ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ

2.1. Може да събираме, съхраняваме и използваме следните видове лична информация:

a) информация за Вашия компютър и за посещенията и използването от Ваша страна на този уебсайт, както и информация, съдържаща се или отнасяща се до всички съобщения, които ни изпращате или изпращате чрез нашия уебсайт (включително вашия IP адрес, географско местоположение, тип и версия на браузъра, операционна система, източник на препращане, продължителност на посещението, прегледани страници, навигационни пътеки в уебсайта, съдържание на съобщението и метаданните в това съобщение);

b) информация, която ни предоставяте при регистрацията и попълването на потребителския си профил на нашия уебсайт, независимо дали за да се абонирате за нашите имейл известия, бюлетини или във връзка с всички покупки, извършени от Ваша страна на наши стоки и/или услуги (включително вашето име, имейл адрес, пощенски адрес, телефонен номер, работа и данни от визитна картичка);

c) информацията, която ни предоставяте при използването на услугите на нашия уебсайт или която е генерирана в хода на използването на тези услуги (включително времето, честотата и тенденцията на използване на услугата);

d) всяка друга лична информация, която сте избрали да ни изпратите.

3. ИЗПОЛЗВАНЕ НА ВАШАТА ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ

3.1. Личната информация, предоставена ни чрез нашия уебсайт, ще бъде използвана за целите, посочени в настоящата политики или на съответните страници на уебсайта.

3.2. Може да използваме вашата лична информация, за да:

a) управляваме нашия уебсайт и бизнес;

b) персонализираме нашия уебсайт според Вашите предпочитания;

c) Ви дадем възможност да използвате услугите, предлагани от нашия уебсайт;

d) Ви изпращаме стоки и предоставяме услуги, закупени чрез нашия уебсайт;

e) Ви изпращаме рекламни съобщения, които смятаме, че ще са Ви интересни, по пощата, по имейл или чрез подобно техническо средство (можете да ни информирате по всяко време, ако вече не искате да получавате рекламни съобщения);

f) проверяваме спазването на общите условия, уреждащи използването на нашия уебсайт.

3.3. Без Вашето изрично съгласие няма да предоставяме вашата лична информация на трети лица за целите на директен маркетинг от тяхна страна или от други трети лица.

4. РАЗКРИВАНЕ НА ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ

4.1. Може да разкриваме Вашата лична информация на всеки от нашите служители, директори, застрахователи, професионални консултанти, представители, доставчици или подизпълнители, доколкото това е необходимо за целите, изложени в настоящата политика.

4.2. Може да разкривамеВашата лична информация на всеки член на нашата корпоративна група (това означава нашите дъщерни дружества, нашето крайно холдинговодружество и всички негови дъщерни дружества), доколкото това е необходимо за целите, изложени в настоящата политика.

4.3. Може да разкриваме Вашата лична информация:

a) доколкото товасе изисква по закон или съдебна заповед;

b) за да учредим, упражним или защитим нашите законни права (включително чрез предоставянена информация на други лица с цел предотвратяване на измами и намаляване на кредитния риск).

4.4. Освен в случаите, предвидени в настоящата политика, няма да предоставяме Вашата лична информация на трети лица.

5. ТРАНСГРАНИЧЕН ПРЕНОС НА ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ

5.1. Информацията, която събираме, може да се съхранява и обработва в държавите, в които извършваме дейност, и да се прехвърля между тях, за да можем да я използваме в съответствие с настоящата политика.

5.2. Изрично се съгласявате с преноса на лична информация, описан в настоящия член.

6. СЪХРАНЕНИЕ И СИГУРНОСТ НА ЛИЧНАТА ИНФОРМАЦИЯ

6.1. Личната информация, която обработваме за каквато и да е цел, не се съхранява по-дълго от необходимото за постигане на тази цел.

6.2. Независимо от останалите разпоредби на настоящия член,ще запазим документи (включително електронни документи) съдържащи лични данни:

a) доколкото товасе изисква по закон;

b) ако смятаме, че документите може да са от значение за текущи или бъдещи съдебни производства;

c) за да учредим, упражним или защитим нашите законни права (включително чрез предоставянена информация на други лица с цел предотвратяване на измами и намаляване на кредитния риск).

6.3. Ще приложим необходимите технически и организационни предпазни мерки, за да предотвратим загубата, злоупотребата или промяната на вашата лична информация, като ги съхраняваме на нашите защитени сървъри.

6.4. Приемате, че предаването на информация по интернет е несигурно поради естеството на процеса на предаване и следователно не можем да гарантираме сигурността на данните, изпратени по интернет.

7. ВАШИТЕ ПРАВА

7.1. Имате право да ни наредите да Ви предоставим цялата Ваша лична информация, с която разполагаме, като предоставити доказателство за Вашата самоличност.

7.2. Имате право да ни уведомите, ако някои от Вашите лични данни, които притежаваме, трябва да бъдат коригирани.

7.3. Имате право по всяко време да ни наредите да не обработвате Вашите лични данни за маркетинговицели. Това означава, чеВипредоставяме възможност да се откажете от използването на Вашата лична информация за маркетингови цели.

8. УЕБСАЙТОВЕ НА ТРЕТИ ЛИЦА

8.1. Нашият уебсайт включва хипервръзки към други уебсайтове, притежавани и управлявани от трети лица. Тези хипервръзки не представляват препоръки.

8.2. Не контролираме и не носим отговорност за съдържанието на уебсайтовете на трети лица и не носим отговорност за тях, нито за каквито и да било загуби или щети, които могат да възникнат при използването им.

8.3. Ако искате да премахнем връзка към Вашия уебсайт, която е включена в този уебсайт, свържете се с нас чрез данните за контакт по-долу. Освен ако нямате законно право да изискате премахването, тоще бъде извършено по наша преценка.

9. БИСКВИТКИ

9.1. В нашия уебсайт се използват бисквитки.

9.2. Бисквитката е файл, съдържащ идентификатор, изпратен от нашия уебсървър и съхраняван във Вашия браузър. Идентификаторът се изпраща обратно на нашия сървър всеки път, когато Вашият браузър поиска страница от нашия сървър.

9.3. Бисквитките обикновено не съдържат информация, чрез която може да се установисамоличността на потребителя, но Вашата лична информация, която съхраняваме, може да бъде свързана с информацията, съхранявана и получена от бисквитките.

9.4. В нашия уебсайт използваме както сесийни, така и постояннибисквитки. Постоянната бисквитка ще се съхранява от Вашия браузър и ще остане валидна до определения за нея срок, освен ако не я изтриете преди съответната дата. Валидността на сесийната бисквитка ще изтече, когато затворите своя браузър.

9.5. Ако блокирате или изтриете бисквитките, няма да можете да използвате всички функции на нашия уебсайт.